Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια διαδικασία συμβουλευτικής, με στόχο την κατανόηση των προτιμήσεων και δεξιοτήτων του ατόμου.

Σκοπός της είναι να βοηθήσει το άτομο να επιλέξει την επαγγελματική κατεύθυνση που θα το οδηγήσει στην προσωπική ολοκλήρωση και επιτυχία. Τα βήματα που ακολουθούνται είναι :

ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Με τη βοήθεια ειδικού ψυχολόγου και ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου test επαγγελματικού προσανατολισμού, στοχεύουμε στην κατανόηση των προτιμήσεων και των δεξιοτήτων του παιδιού

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Με βάση τα αποτελέσματα του test επαγγελματικού προσανατολισμού και των συνεντεύξεων με ειδικούς συμβούλους εκπαίδευσης, στοχεύουμε στη σωστή επιλογή κατεύθυνσης σπουδών στο Λύκειο.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Με βάση τα γνωστικά φορτία και τις δεξιότητες του μαθητή και γνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στην αγορά εργασίας, στοχεύουμε στη σωστή επιλογή σπουδών και επαγγέλματος με σκοπό την προσωπική ολοκλήρωση και επιτυχία του παιδιού.

 

TOP