Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι μια διαδικασία συμβουλευτικής, με στόχο την κατανόηση των ικανοτήτων, των προτιμήσεων και δεξιοτήτων του ατόμου.

Σκοπός της είναι να βοηθήσει το άτομο να επιλέξει την επαγγελματική κατεύθυνση που θα το οδηγήσει στην προσωπική ολοκλήρωση και επιτυχία. Τα βήματα που ακολουθούνται είναι :

ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Με τη βοήθεια ειδικού ψυχολόγου και ενός επιστημονικά τεκμηριωμένου test επαγγελματικού προσανατολισμού, στοχεύουμε στην ανεύρεση των προτιμήσεων και των δεξιοτήτων του παιδιού. Η διεξαγωγή του τεστ γίνεται μέσω υπολογιστή και διαρκεί έως 2 ώρες.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Με βάση τα αποτελέσματα του test επαγγελματικού προσανατολισμού και των συνεντεύξεων με ειδικούς συμβούλους εκπαίδευσης, στοχεύουμε στη σωστή επιλογή κατεύθυνσης σπουδών και προτείνουμε συγκεκριμένα επαγγέλματα που ταιριάζουν στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου τα οποία αντιστοιχούν σε προτεινόμενα επαγγέλματα Τμημάτων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και σε ενήλικες που επιθυμούν να γνωρίσουν τις πραγματικές του κλίσεις, ικανότητες και τα εναλλακτικά επαγγέλματα που τους ταιριάζουν. Με βάση τα γνωστικά φορτία και τις δεξιότητες του ατόμου και γνωρίζοντας τις σύγχρονες τάσεις στην αγορά εργασίας, στοχεύουμε στη σωστή επιλογή σπουδών και επαγγέλματος με σκοπό την προσωπική ολοκλήρωση και επιτυχία του παιδιού/ενήλικα.

Η χορήγηση του τεστ γίνεται από Ψυχολόγο, Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 

TOP