cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Ψυχολογική υποστήριξη


Ο ρόλος του ψυχολόγου στο “Ειδικό Κέντρο Παιδιού” είναι πολυδιάστατος όπως, και η φύση του ψυχικού προβλήματος.

Ο ψυχολόγος επικεντρώνεται σε τέσσερεις βασικούς τομείς:

α) την αξιολόγηση

Η αξιολόγηση αφορά μια διαδικασία διερεύνησης και αναγνώρισης του προβλήματος μέσα από τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων, παρατήρησης και κλινικής συνέντευξης. Βασικό συστατικό και βήμα στην κατανόηση του υπό διερεύνηση αιτήματος αποτελεί η λήψη του οικογενειακού ιστορικού όπως αυτό δίνεται από τους γονείς. Η αξιολόγηση συνήθως αφορά στο νοητικό δυναμικό, τις σχολικές δεξιότητες και την γενικότερη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.

β) τη διάγνωση

Σε σχέση με το διαγνωστικό του ρόλο, ο ψυχολόγος καλείται να συλλέξει τα παραπάνω στοιχεία και να τα εντάξει σε κάποια διαγνωστική κατηγορία ούτως ώστε να μπορεί βάση αυτής να οργανώσει την κατάλληλη θεραπευτική πρόταση. Ταυτόχρονα, καλείται να διαφοροδιαγνώσει τις δυσκολίες από άλλες πιθανές που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την συμπτωματολογία για να καταλήξει έτσι σε μια επιστημονικά τεκμηριωμένη αιτιολογία του προβλήματος.

γ) την αντιμετώπιση του προβλήματος

Ύστερα ακολουθεί η παροχή των ψυχολογικών υπηρεσιών. Αυτές θα μπορούσαν να διαχωριστούν σε δυο βασικές ανάγκες, την ανάγκη του γονέα για συμβουλευτική υποστήριξη και την ανάγκη του παιδιού για ατομικές συνεδρίες. Σε σχέση με την συμβουλευτική διαδικασία, ο ψυχολόγος βοηθά τον γονέα να κατανοήσει τη φύση των δυσκολιών του παιδιού του ενώ τον καθοδηγεί ανά περίπτωση ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά, με συνέπεια και ισορροπία τα οικογενειακά γεγονότα. Οι συμβουλευτικές συνεδρίες συχνά παρέχονται και προς τους εκπαιδευτικούς (δάσκαλους, νηπιαγωγούς) ως σημαντικά πρόσωπα που, επίσης, εμπλέκονται στη ζωή και τα προβλήματα του παιδιού. Η θεραπευτική φροντίδα του παιδιού παρέχεται μέσα από ατομικές συνεδρίες οι οποίες καθοδηγούνται από τις κλινικές δεξιότητες του ψυχολόγου και παρέχουν τον προστατευμένο χώρο στο παιδί ώστε να εκφράσει μέσα από το παιχνίδι και τη ζωγραφιά τα άγχη και τις αγωνίες του.

δ) την συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα

Τέλος, ένας σημαντικός ρόλος του ψυχολόγου είναι η συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα ( λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό) με στόχο τη σφαιρική και ολοκληρωμένη φροντίδα του παιδιού και της οικογένειας που οδηγεί στην εφαρμογή του κατάλληλου, εξατομικευμένου, προγράμματος θεραπείας. Παράλληλα, ο ψυχολόγος μπορεί να λειτουργήσει ως επόπτης σε θέματα διαχείρισης που αφορούν του άλλους θεραπευτές με σκοπό την ομαλή και ομοιογενή λειτουργία του κλινικού χώρου.