Ο ρόλος του ψυχολόγου στο “Ειδικό Κέντρο Παιδιού” είναι πολυδιάστατος όπως, και η φύση του ψυχικού προβλήματος.

Ο ψυχολόγος επικεντρώνεται σε τέσσερις βασικούς τομείς:

- την αξιολόγηση

- τη διάγνωση

- την αντιμετώπιση του προβλήματος

- την συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση αφορά μια διαδικασία διερεύνησης και αναγνώρισης του προβλήματος μέσα από τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων, παρατήρησης και κλινικής συνέντευξης.

Βασικό συστατικό και βήμα στην κατανόηση του υπό διερεύνηση αιτήματος αποτελεί η λήψη του οικογενειακού ιστορικού όπως αυτό δίνεται από τους γονείς.

Η αξιολόγηση συνήθως αφορά στο νοητικό δυναμικό, τις σχολικές δεξιότητες και την γενικότερη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Σε σχέση με το διαγνωστικό του ρόλο, ο ψυχολόγος καλείται να συλλέξει τα παραπάνω στοιχεία και να τα εντάξει σε κάποια διαγνωστική κατηγορία ούτως ώστε να μπορεί βάση αυτής να οργανώσει την κατάλληλη θεραπευτική πρόταση.

Ταυτόχρονα, καλείται να διαφοροδιαγνώσει τις δυσκολίες από άλλες πιθανές που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την συμπτωματολογία για να καταλήξει έτσι σε μια επιστημονικά τεκμηριωμένη αιτιολογία του προβλήματος.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Ύστερα ακολουθεί η παροχή των ψυχολογικών υπηρεσιών. Αυτές θα μπορούσαν να διαχωριστούν σε δυο βασικές ανάγκες, την ανάγκη του γονέα για συμβουλευτική υποστήριξη και την ανάγκη του παιδιού για ατομικές συνεδρίες.

Σε σχέση με την συμβουλευτική διαδικασία, ο ψυχολόγος βοηθά τον γονέα να κατανοήσει τη φύση των δυσκολιών του παιδιού του ενώ τον καθοδηγεί ανά περίπτωση ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά, με συνέπεια και ισορροπία τα οικογενειακά γεγονότα.

Οι συμβουλευτικές συνεδρίες συχνά παρέχονται και προς τους εκπαιδευτικούς (δάσκαλους, νηπιαγωγούς) ως σημαντικά πρόσωπα που, επίσης, εμπλέκονται στη ζωή και τα προβλήματα του παιδιού.

Η θεραπευτική φροντίδα του παιδιού παρέχεται μέσα από ατομικές συνεδρίες οι οποίες καθοδηγούνται από τις κλινικές δεξιότητες του ψυχολόγου και παρέχουν τον προστατευμένο χώρο στο παιδί ώστε να εκφράσει μέσα από το παιχνίδι και τη ζωγραφιά τα άγχη και τις αγωνίες του.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Τέλος, ένας σημαντικός ρόλος του ψυχολόγου είναι η συνεργασία με την διεπιστημονική ομάδα (λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό) με στόχο τη σφαιρική και ολοκληρωμένη φροντίδα του παιδιού και της οικογένειας που οδηγεί στην εφαρμογή του κατάλληλου, εξατομικευμένου, προγράμματος θεραπείας.

Παράλληλα, ο ψυχολόγος μπορεί να λειτουργήσει ως επόπτης σε θέματα διαχείρισης που αφορούν του άλλους θεραπευτές με σκοπό την ομαλή και ομοιογενή λειτουργία του κλινικού χώρου.

Κλείστε ένα ραντεβού για αξιολόγηση

Επιλέξτε την πόλη και την ειδικότητα που ενδιαφέρεστε για να γίνει αξιολόγηση. Διαλέξτε ημερομηνία και ώρα που θα σας βόλευε και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την επιβεβαίωση του ραντεβού. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη η μέρα και η ώρα που ζητάτε, θα σας προτείνουμε εναλλακτικές ώρες και ημέρες.

TOP