Το τεστ Μαθησιακού Ελέγχου αποτελεί ένα εργαλείο εντοπισμού του μαθησιακού προφίλ του ατόμου, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Εξετάζει τις δυνατότητες του κάθε ατόμου σε σχέση με: α) τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, β) τους μαθησιακούς τύπους και γ) επτά μαθησιακές ικανότητες - δεξιότητες.

ΤΕΣΤ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Είναι απαραίτητο όταν υπάρχουν εντάσεις σχετικά με το διάβασμα, δυσκολία συγκέντρωσης, δυσκολία απομνημόνευσης, χαμηλές επιδόσεις ή πολύωρο διάβασμα.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Συμβάλει στον εντοπισμό των μαθησιακών δυσκολιών και στην διευκόλυνση της διαδικασίας μάθησης. Βοηθά τους μαθητές να αναπτύσσουν εξατομικευμένες τεχνικές μελέτης βάσει του μαθησιακού τους προφίλ, αντικαθιστώντας τη χρονοβόρα, αναποτελεσματική και κοπιαστική μελέτη. Ο μαθητής, γνωρίζοντας τον τρόπο που προσλαμβάνει και επεξεργάζεται τις γνωστικές πληροφορίες «μαθαίνει με ποιο τρόπο μαθαίνει».

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο μαθητής χρειάζεται λιγότερο χρόνο για διάβασμα, θυμάται πιο εύκολα αυτά που διαβάζει, έχει λιγότερο άγχος και μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση.

Η χορήγηση του τεστ γίνεται από Ψυχολόγο, Σύμβουλο Μαθησιακού Προφίλ.

 

TOP