ΤΙ ΕΙΝΑΙ ειδικη διαπαιδαγωγηση

Η ειδική διαπαιδαγώγηση ή ειδική αγωγή είναι ένα σύστημα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών, που παρέχονται στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες, με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους μέσα από την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.

ΠΟΙΟ ΠΑΙΔΙ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ένα παιδί έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εφόσον έχει σημαντικά μεγαλύτερη δυσκολία απ’ ό, τι η πλειοψηφία των συνομηλίκων του ή έχει αναπηρία που εμποδίζει ή αποτρέπει την πλήρη συμμετοχή του στις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που του προσφέρονται.

ΠΟΙΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ

  • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία, δυσγραφία, δυσορθογραφία)
  • Διαταραχές λόγου
  • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής- υπερκινητικότητα / ΔΕΠΥ
  • Αισθητηριακά προβλήματα (ακοής, όρασης)
  • Προβλήματα συμπεριφοράς (παραβατική/ προκλητική συμπεριφορά, επιθετική ή αυτοτραυματιστική συμπεριφορά)
  • Σύνθετες γνωστικές, συμπεριφορικές διαταραχές
  • Κινητικές/ σωματικές αναπηρίες (εγκεφαλική παράλυση, πολλαπλές κινητικές αναπηρίες)
  • Νοητική καθυστέρηση (μειωμένες νοητικές λειτουργίες, αντιληπτική, κοινωνική και πρακτική προσαρμοστική ικανότητα)
  • Αυτισμός/ Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (ποιοτική έκπτωση στην κοινωνική αλληλεπίδραση και στην επικοινωνία, περιορισμένοι, επαναλαμβανόμενοι και στερεότυποι τύποι συμπεριφοράς)

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ

Σκοπός της ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι να διαγνώσει, να αξιολογήσει, να προσδιορίσει τις δυσκολίες του κάθε παιδιού και βάση αυτών να σχεδιάσει εκείνη την εξατομικευμένη παρέμβαση, που στηριζόμενη στις δυνατότητες του παιδιού, θα καταφέρει να καλύψει τις αδυναμίες του.

Επιδίωξη της Ειδικής Αγωγής είναι η αυτονομία, η αυτοεξυπηρέτηση, η κοινωνικοποίηση κι η επαγγελματική αποκατάσταση. Είναι περισσότερο μια ευκαιρία για ποιοτική βελτίωση της ζωής τους, παρά μια εκπαιδευτική διαδικασία.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Ψυχοπαιδαγωγικό προγράμμα είναι η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του παιδιού, των θετικών συμπεριφορών και δεξιοτήτων του, διαμορφώνοντας μια συνολική προσωπική εικόνα.

Κατόπιν της αξιολόγησης, ακολουθεί ο σχεδιασμός ενός εξατομικευμένου ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος παρέμβασης, δηλαδή ο σχεδιασμός του τρόπου μεταχείρισης και εκπαίδευσης του παιδιού με αναφορά στις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη μιας σταθερής και θετικής διαπροσωπικής συνεργασίας, στην ψυχοκοινωνική και ακαδημαϊκή υποστήριξη και στην καλλιέργεια κοινωνικών και διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ του παιδιού, της ομάδας, της οικογένειας και του σχολείου.

Κλείστε ένα ραντεβού για αξιολόγηση

Επιλέξτε την πόλη και την ειδικότητα που ενδιαφέρεστε για να γίνει αξιολόγηση. Διαλέξτε ημερομηνία και ώρα που θα σας βόλευε και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την επιβεβαίωση του ραντεβού. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη η μέρα και η ώρα που ζητάτε, θα σας προτείνουμε εναλλακτικές ώρες και ημέρες.

TOP