cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Συχνές ερωτήσεις


1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Κύπρου 103, Κόρινθος, Τ.Κ. 20100

Directions

2741085360


     

Δημητρακοπούλου 22, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100

Directions

2710237858


Το «Ειδικό Κέντρο Παιδιού» Κορίνθου-Τριπόλεως από το 1994 προσφέρει, σε ένα δομημένο και αξιόπιστο περιβάλλον, υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Πλαισιώνεται από έμπειρους και άρτια εξειδικευμένους θεραπευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, παιδοψυχολόγους και ψυχιάτρους.

Αρχικά διαλέγετε την περιοχή που σας εξυπηρετεί και έπειτα για να κλείσετε ραντεβού μπορείτε είτε:

  1. να επισκεφθείτε το χώρο μας,
  2. να τηλεφωνήσετε,
  3. να συμπληρώσετε τη φόρμα που υπάρχει στη σελίδα μας,
  4. να μας στείλετε e-mail.

*Στην περίπτωση που διαλέξετε τις δύο τελευταίες επιλογές, θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Η αξιολόγηση παρέχεται δωρεάν από τα κέντρα μας.

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Όλα τα ταμεία καλύπτουν τον θεραπευόμενο, μερικώς ή ολικώς, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει. Τα έγγραφα που χρειάζονται είναι :

  1. γνωμάτευση Δ/ντή κλινικής Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή Κέντρων Παιδοψυχικής Υγεινής Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα δημόσια ή εποπτευόμενα από Δημόσιο Φορέα ειδικότητας (Παιδοψυχιάτρου, Ψυχιάτρου, Νευρολόγου, Αναπτυξιολόγου) ή νομίμου αναπληρωτή αυτού,
  2. βεβαίωση του "Ειδικού Κέντρου Παιδιού" για τις ημέρες προσέλευσης του παιδιού,
  3. πρωτότυπο τιμολόγιο

Στην Α' κατηγορία υπάγονται τα παιδιά έως 18 ετών που παρουσιάζουν διαταραχές της άρθρωσης, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ), παιδοψυχιατρικές διαταραχές, τραυλισμό, βαρηκοΐα και εγκρίνονται έως τέσσερα (4) είδη πράξεων θεραπείας (λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης έως δέκα πέντε (15) συνεδρίες ανά είδος το μήνα, ψυχοθεραπείας, θεραπεία συμπεριφοράς έως (8) συνεδρίες το μήνα και συμβουλευτική γονέων έως (4) συνεδρίες το μήνα), με μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό τα διακόσια πενήντα 250 € το μήνα.

Στην Β' κατηγορία αναφέρονται τα παιδιά που παρουσιάζουν Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή−Αυτισμός, καθώς και σε παιδιά με σοβαρά, αμιγή νοητικά, ψυχιατρικά και ψυχολογικά προβλήματα. Εγκρίνεται λογοθεραπεία – εργοθεραπεία – ειδική διαπαιδαγώγηση έως δέκα πέντε (15) συνεδρίες ανά είδος το μήνα, καθώς και ομαδική ή ατομική ψυχοθεραπεία ή θεραπεία συμπεριφοράς έως (8) συνεδρίες ανά είδος το μήνα και συμβουλευτική γονέων μέχρι τέσσερις (4) συνεδρίες το μήνα. Μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό για τις παραπάνω περιπτώσεις ορίζονται τα τετρακόσια σαράντα (440 €) το μήνα.

Στην Γ' κατηγορία υπάγονται τα μικτά περιστατικά κινητικών και νοητικών, καθώς και νευρολογικών προβλημάτων (εγκεφαλική παράλυση, σπαστική τετραπληγία, παραπληγία)  με μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό τα πεντακόσια ενενήντα ευρώ (590 €).

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η κάθε θεραπεία διαρκεί από τριάντα λεπτά έως και μιάμιση ώρα. Η απόκλιση της ώρας εξαρτάται από :
  1. τη φύση του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο θεραπευόμενος
  2. τις αντοχές που έχει, έτσι ώστε η θεραπεία να είναι αποδοτική και ποιοτική
  3. τον θεραπευτικό στόχο που έχει τεθεί

Οι συνεδρίες γίνονται δύο έως τρεις φορές εβδομαδιαίως ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και την ομάδα των θεραπευτών που ασχολούνται.

Οι συνεδρίες είναι ατομικές.

Αναλόγως με το είδος του προβλήματος "χτίζεται" το πρόγραμμα αποκατάστασης του παιδιού. Σημαντικός παράγοντας εξέλιξης είναι και το πόσο συνεργάζονται οι γονείς με τον θεραπευτή και ακολουθούν τις οδηγίες του εκτός γραφείου.

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Πολλές φορές στη διάρκεια της γλωσσικής εξέλιξης του μικρού παιδιού παρουσιάζεται ο φυσιολογικός τραυλισμός. Το παιδί τραυλίζει γιατί τα αρθρωτικά του όργανα δεν έχουν ακόμα ασκηθεί και έτσι «μειονεκτούν» απέναντι στην ομιλία και στην ταχύτητα. Η κατάσταση αυτή διορθώνεται όταν το περιβάλλον του το αντιμετωπίζει με φυσιολογικό τρόπο, χωρίς πιέσεις και προτροπές για «καθαρότερη» ομιλία διότι αυτή η αρθρωτική του ανεπάρκεια θα γίνει συνειδητή, αξιοπρόσεκτη και θα δημιουργήσει αρχικά αίσθημα κατωτερότητας, το οποίο μπορεί να «εμπεδώσει» έναν τραυλισμό. Εάν ξεπεράσει το 4ο έτος είναι απαραίτητο να εξεταστεί από λογοπεδικό – ψυχολόγο.

Δυσλεξία είναι μια ειδική, εγγενή αδυναμία εκμάθησης της ανάγνωσης και γραφής, έξω από τα συνήθη πλαίσια επίδοσης του μαθητή, ο οποίος κατά κανόνα έχει σχετικά καλή ή και πάνω από το μέσο όρο νοημοσύνη. Πολλές φορές συγχέονται όμως οι μαθησιακές δυσκολίες με την -οργανικών αιτιών- δυσλεξία. Γι’ αυτό και υπάρχουν εξειδικευμένα tests τα οποία μας καθοδηγούν στη σωστή διάγνωση και στην εξατομικευμένη θεραπευτική παρέμβαση.

Η πιπίλα συμβάλει στην ικανοποίηση του μωρού για πιπίλισμα. Ωστόσο μόλις το μωρό γίνεται ένα μικρό παιδί θα πρέπει η ανάγκη για πιπίλισμα να μειώνεται σημαντικά. Σίγουρα η πιπίλα έχει πλεονεκτήματα για την αρχή της ζωής ενός μωρού, όπως να το ησυχάσει, να το βοηθήσει στον ύπνο του, να μειώσει τον κίνδυνο SIDS. Όμως η παρατεταμένη χρήση της - μετά τα 2 έτη - μπορεί να οδηγήσει σε οδοντικά προβλήματα, να περιορίσει την ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων του, να το καταστήσει γενικώς εξαρτώμενο από την χρήση της.

Ο αυτισμός είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή επικοινωνίας η οποία επ’ ουδενί δε μπορεί να αναλυθεί μέσα σε λίγες γραμμές. Οι περιπτώσεις αυτισμού παρουσιάζονται σε ένα συνεχές φάσμα από πιο ελαφριές έως και πολύ σοβαρές μορφές, ανάλογα με το βαθμό λειτουργικότητας. Υπάρχουν πιθανότητες βελτίωσης των συμπτωμάτων του αρκεί η διάγνωση και η πρόσβαση στις κατάλληλες θεραπείες να γίνει έγκαιρα. Ένα μικρό ποσοστό αυτιστικών παιδιών, παρότι έχουν τα τυπικά συμπτώματα του συνδρόμου, καταφέρνουν να επανέλθουν. Δεν υπάρχει εξέλιξη, όμως, χωρίς τη διαρκή βοήθεια και ενασχόληση γονέων και θεραπευτών.