cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Πρόληψη


Όταν το παιδί είναι 3-4 χρονών 3 - 4 years

Η ανάπτυξη λόγου - ομιλίας σε ένα παιδί από 3 έως 4 ετών είναι κανονική όταν η ομιλία του παιδιού σας πλησιάζει περισσότερο αυτήν των ενηλίκων όσον αφορά τη γραμματική και το συντακτικό.

Όταν το παιδί είναι 2-3 χρονών / 2 - 3 years

Ένα παιδί 2-3 ετών καταλαβαίνει απλές ιστορίες, χρησιμοποιεί προτάσεις, κάνει ερωτήσεις, χρησιμοποιεί πληθυντικό και προθέσεις.

Όταν το παιδί είναι 1,5 – 2 χρονών 1,5 - 2 years

Καταλαβαίνει σύνθετες οδηγίες, λέει το όνομα του, χρησιμοποιεί προτάσεις με 2-3 λέξεις.

Όταν το παιδί είναι 12-18 μηνών 12 - 18 months

Έως 18 μηνών το παιδί πρέπει να καταλαβαίνει απλές οδηγίες και προτάσεις, πρέπει να ονομάζει οικεία αντικείμενα και το λεξιλόγιο του να εμπλουτίζεται

Όταν το παιδί είναι έως 12 μηνών 0 - 12 months

Η ανάπτυξη λόγου - ομιλίας σε ένα παιδί από 0 έως 12 μηνών είναι κανονική όταν το μωρό σας....