ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Το Ειδικό Κέντρο Παιδιού, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία των νέων μαθητών του Δημοτικού να συμβαδίσουν με την ογκώδη ύλη των μαθημάτων του δημοτικού, προχωρεί στη δημιουργία νέων τμημάτων Σχολικής Μελέτης (προετοιμασία μαθημάτων).

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να "μάθουν πως να μαθαίνουν" από μικρή ηλικία, διδάσκοντάς τους άμεσα μια σειρά από δεξιότητες, που θα ενισχύσουν και θα ανεξαρτητοποιήσουν τη σχολική τους μάθηση.

Η προετοιμασία των μαθημάτων γίνεται εξατομικευμένα, ώστε ο μαθητής να κατακτήσει τη δυνατότητα του αυτοελέγχου, της αυτορρύθμισης, της μεταγνώσης και της αυτο-αποτελεσματικότητας.

Τέλος, θα παρέχεται συστηματική συμβουλευτική υποστήριξη στους γονείς.

TOP