cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Τελευταία άρθρα


featured image

ΕΟΠΠΥ Νέα Παράταση Απόδοσης Δαπανών 25-01-2017

ΘΕΜΑ: «Νέα προθεσμία απόδοσης δαπανών στους δικαιούχους»

Σχετ: Το με αρ.πρωτ. ΔΒ3/ΟΙΚ.408/3-1-2017 έγγραφο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Στα πλαίσια της σύναψης συμβάσεων με τους παρόχους διαφόρων κατηγοριών καθώς και των νέων διαδικασιών οι οποίες εφαρμόζονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

α΄) Εκτελέσεις Γνωματεύσεων έως 31/01/2017
Η υποβολή των δαπανών από τους δικαιούχους μπορεί να γίνει σύμφωνα με την πρότερη διαδικασία, (υποβολής της δαπάνης με τα σχετικά δικαιολογητικά από τους δικαιούχους στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ), για προμήθεια ΟΛΩΝ των προβλεπόμενων ειδών ή παρεχόμενων υπηρεσιών, όπως αυτά προσδιορίζονται στο ανωτέρω α΄ σχετικό, εφόσον τα παραπεμπτικά και οι γνωματεύσεις, που βρίσκονται σε ισχύ, έχουν εκτελεστεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2017, σε μη συμβεβλημένους παρόχους.
Για την εκκαθάριση των ανωτέρω δαπανών και ειδικότερα εκείνων που αφορούν τις νέες συμβάσεις (Υγειονομικό Υλικό, Ακουστικά-Ορθοπεδικά-Αναπνευστικά είδη και Συμπληρώματα Ειδικής Διατροφής) θα ακολουθήσουν συγκεκριμένες οδηγίες προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού.

β) Εκτελέσεις Γνωματεύσεων από 01/02/2017
Η υποβολή των δαπανών καθώς και οι εκτελέσεις γνωματεύσεων για τα είδη της παραγράφου α΄, (Υγειονομικό Υλικό, Ακουστικά-Ορθοπεδικά-Αναπνευστικά και Συμπληρώματα Ειδικής Διατροφής) που θα πραγματοποιηθούν από την 1η Φεβρουαρίου 2017, θα διενεργείται μόνο
μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών υποβολών από συμβεβλημένους παρόχους και όχι από τους ασφαλισμένους.

γ) Εκτελέσεις Γνωματεύσεων για είδη και θεραπείες που παρέχονται εκτός συμβάσεων.
Η απόδοση των δαπανών προς τους δικαιούχους στις κατηγορίες των παρεχομένων ειδών και υπηρεσιών (εκτός των ανωτέρω) για τις οποίες ο Οργανισμός είτε δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων είτε δεν προβλέπεται διαδικασία σύναψης αυτών, θα γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, όσον αφορά την προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους δικαιούχους, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του Κανονισμού Παροχών, δηλαδή παραγράφονται μετά από ένα έτος από την ημερομηνία της έκδοσης του φορολογικού παραστατικού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σ.ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
ΕΠ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΠΑΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ

Για να το δείτε σε μορφή PDF πατήστε εδώ

Posted by

  • Ειδική Αγωγή εξελίξεις
  • Τελευταία νέα
  • Υγεία

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *