cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Τελευταία άρθρα


Εν αρχή ην ο λόγος !

Η ομιλία είναι η ειδική ανθρώπινη λειτουργία μέσω της οποίας πραγματοποιείται η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, εκφράζονται οι σκέψεις, οι επιθυμίες, τα αισθήματα. Η διαπαιδαγώγηση του λόγου στα παιδιά είναι υπεύθυνο καθήκον και σχετίζεται με την πλήρη εξέλιξη της παιδικής προσωπικότητας.

Η ειδικότητα της λογοθεραπείας είναι η ειδική παιδαγωγική επιστήμη που μελετά τις πολύμορφες λεκτικές ανεπάρκειες στην προφορική και γραπτή μορφή, τις αιτίες τους, την εξέλιξη τους με τα μέσα ειδικής μάθησης και διαπαιδαγώγησης. Δηλαδή, η λογοθεραπεία είναι η επιστήμη της διαπαιδαγώγησης της ομιλίας του λόγου.

Ο λογοπεδικός παρεμβαίνει στα προβλήματα ομιλίας και λόγου κάνοντας αρχικά την αξιολόγηση.
Στην ομιλία αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα άρθρωσης, δηλαδή προφοράς, μαθαίνοντας το παιδί να αναπνέει σωστά, κάνοντας γυμναστική του στοματο-γλωσσικού συστήματος, δείχνοντας τη σωστή θέση που πρέπει να έχει η γλώσσα και το στόμα για τη σωστή εκφορά του φωνήματος. Μετά έρχεται η «κατάκτηση», δηλαδή η αυτοματοποίηση και η γενίκευση του φωνήματος από το παιδί που δεν αρθρώνει ή δεν διακρίνει.
Στο λόγο αξιολογείται το επίπεδο ανάλογα με την ηλικία.

Αντιμετωπίζοντας, λοιπόν, τέτοιου είδους παθήσεις φαίνεται καθαρά η μεγάλη σημασία που έχει η σωστή εξέλιξη του λόγου στα παιδιά από την πρώιμη ηλικία. Πρέπει να τονιστεί ότι μερικοί γονείς δεν το συνειδητοποιούν ή δεν το αντιλαμβάνονται αυτό. Δε δείχνουν την αναγκαία προσοχή πάνω σε αυτό το σπουδαίο θέμα και γι’ αυτό και το αντιμετωπίζουν με ανευθυνότητα, αναβλητικότητα, ελαφρότητα ή και αφέλεια. Κάποιοι γονείς βλέπουν τη λανθασμένη ομιλία του παιδιού σαν κάτι ευχάριστο και διασκεδαστικό. Άλλοι πάλι έχουν από τα παιδιά τους λιγότερες, για την ηλικία και την εξέλιξη τους, απαιτήσεις. Το αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις είναι το ίδιο απογοητευτικό. Στην πρώτη η λανθασμένη προφορά ενθαρρύνεται και γίνεται μόνιμη, ενώ στη δεύτερη το παιδί οδηγείται στην απογοήτευση.
Άρα οι γονείς θα πρέπει να ανησυχούν «έγκαιρα» και να ενημερώνονται από τους ειδικούς ώστε να προλάβουν να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος στην εξέλιξη των λεκτικών ανεπαρκειών των παιδιών τους.

Η έγκαιρη διάγνωση είναι προϋπόθεση για την καλύτερη αντιμετώπιση και όπως είναι γνωστό… η πρόληψη πάντα είναι η καλύτερη θεραπεία!

Posted by

  • Δυσκολίες
  • Προληπτικά μέσα
  • Τελευταία νέα
  • Υγεία

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *